Werkbeurten

In het tuinseizoen zijn er elke zaterdagochtend werkbeurten voor de tuinleden.

Elk tuinlid onder de 75 jaar oud, die geen andere functie op de tuinvereniging bekleed is verplicht om vier werkbeurten per seizoen uit te voeren. De werkbeurten zijn op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Leden verzamelen zich om kwart voor tien op het plein naast het clubgebouw.Ploegleiders

Hoofdploegleider:

 • Berry Jansen

Coördinator:

 • Marco Vreugdenhil

Ploegleiders:

 • Ed Jan Boting
 • Frans Boting
 • Erik Eulderink
 • Kees Fakkel
 • Eduard Groen
 • Anne Olsthoorn
 • Annemiek van der Sluis
 • Marco Vreugdenhil

Afspraken over de werkbeurten

 • Werkbeurten gelden voor tuinleden TOT 75 jaar, m.u.v. vrijwilligers.
 • Eén lid per tuin. Geen kinderen.
 • Uitvoering volgens rooster. Geen dubbele beurten of meerdere beurten achter elkaar.
 • Bij verhindering: contact via het formulier. Inhalen kan 1 of 2 weken vóór of na de datum. Anderzijds wordt de tuinbeurt ongeldig verklaard. Inhalen is verplicht.
 • Bij verzuim: boete van € 50,=
 • Verzamelen op het plein op zaterdag om 9.45 uur.
 • Werkbeurt van 10.00 tot 12.00 uur.
 • Meenemen: Werkbeurtenkaart, schoffel en snoeischaar.

Verhinderd voor de werkbeurt?

Vanaf 31 maart kunt u wijzigingen doorgeven.


Werkbeurtkaarten vanaf 2012