Oostvliet, de beste van het westen!

WERKBEURTEN

In het tuinseizoen zijn er elke zaterdagochtend werkbeurten voor de tuinleden.

Elk tuinlid onder de 75 jaar oud, die geen andere functie op de tuinvereniging bekleed is verplicht om vier werkbeurten per seizoen uit te voeren. De werkbeurten zijn op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Leden verzamelen zich om kwart voor tien op het plein naast het clubgebouw.


DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN

Inhalen van een werkbeurt kan 1 of 2 weken voor of na de opgegeven oude datum.

WERKBEURTEN

Hoofdploegleider: 

 • Berry Jansen

Coördinator: 

 • Marco Vreugdenhil

WERKBEURTEN

Ploegleiders:

 • Ed Jan Boting
 • Frans Boting
 • Erik Eulderink
 • Eduard Groen
 • Edward van Hage
 • Anne Olsthoorn
 • Annemiek van der Sluis
 • Marco Vreugdenhil reserve

AFSPRAKEN OVER DE WERKBEURTEN

 • Werkbeurten gelden voor tuinleden TOT 75 jaar, m.u.v. vrijwilligers.
 • Eén lid per tuin. Geen kinderen.
 • Uitvoering volgens rooster. Geen dubbele beurten of meerdere beurten achter elkaar.
 • Bij verhindering: contact via het formulier. Inhalen kan 1 of 2 weken vóór of na de datum. Anderzijds wordt de tuinbeurt ongeldig verklaard. Inhalen is verplicht.
 • Bij verzuim: boete van € 50,=
 • Verzamelen op het plein op zaterdag om 9.45 uur.
 • Werkbeurt van 10.00 tot 12.00 uur.
 • Meenemen: Werkbeurtenkaart, schoffel en snoeischaar.

WERKBEURTENKAART

De werkbeurtenkaart is uw persoonlijke kaart en bewijs van uitgevoerde werkbeurten.

U dient de kaart mee te nemen naar uw werkbeurt en deze na afloop te laten ondertekenen door de ploegleider.

Kalender Werkbeurten 2023
Word – 38,7 KB 40 downloads

Werkbeurtkaarten vanaf 2012