HET BESTUUR

In het clubgebouw is er een bestuurskamer. Elke eerste zaterdag van de maand is daar het bestuursoverleg.

Wilt u zelf een keer met het bestuur spreken dan kunt u een afspraak maken via een e-mail of rechtstreeks met een bestuurslid. Een aparte afspraak met het bestuur wordt dan buiten het bestuursoverleg ingepland.

Wilt u een afspraak maken met de Bouwcommissie, dan kunt u een afspraak maken via een e-mail of rechtstreeks met Ron Mittelmeijer (Bouwcommissie). Een aparte afspraak wordt dan ingepland.

In de bestuurskamer zijn ook vergaderingen van onze diverse commissies en een ploegleiders-overleg Werkbeurten. 


ADRES

Tuinvereniging Oostvliet

Vlietweg 66f

2323 LE Leiden

tuinverenigingoostvliet@gmail.com


SPREEKUUR BESTUUR OF BOUWCOMMISSIE

U dient een afspraak te maken via een e-mail of een bestuurslid OF de Bouwcommissie.