De Snipperdag gaat (nog) niet door. Verboden om takken neer te leggen op het parkeerterrein.

HET BESTUUR

In het clubgebouw is er een bestuurskamer. Elke eerste zaterdag van de maand is daar het bestuursoverleg.

Wilt u zelf een keer met het bestuur spreken dan kunt u een afspraak maken via een e-mail of rechtstreeks met een bestuurslid. Een aparte afspraak met het bestuur wordt dan buiten het bestuursoverleg ingepland.

Wilt u een afspraak maken met de Bouwcommissie, dan kunt u een afspraak maken via een e-mail of rechtstreeks met Ron Mittelmeijer (Bouwcommissie). Een aparte afspraak wordt dan ingepland.

In de bestuurskamer zijn ook vergaderingen van onze diverse commissies en een ploegleiders-overleg Werkbeurten. 


ADRES

Tuinvereniging Oostvliet

Vlietweg 66f

2323 LE Leiden

tuinverenigingoostvliet@gmail.com


SPREEKUUR BESTUUR OF BOUWCOMMISSIE

U dient een afspraak te maken via een e-mail of een bestuurslid OF de Bouwcommissie.