VRIJWILLIGERS

Onze vereniging heeft vele vrijwilligers en kan niet zonder deze helpende tuinleden.

In het bestuur, de bond en de diverse commissies werken onbetaalde krachten. Zij zijn allen lid van onze tuinvereniging. Vrijwilligers hebben ook een functie in de winkel en de kantine. Ook zijn er leden, die als ploegleider een groep niet-vrijwilligers begeleiden tijdens de werkbeurten op de zaterdagochtend.

Wilt u ook vrijwilliger worden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.


BESTUUR

Voorzitter:

 • John Gerse

Penningmeester:

 • Corrien van de Wetering

Secretaris:

 • Renzo Candido

Algemeen bestuurslid:

 • Frans Boting
 • Berry Jansen
 • Ron Mittelmeijer

Bouwcommissie:

 • Berry Jansen

Activiteitencommissie:

 • vacature

Natuurlijk Tuinieren-commissie:

 • Berry Jansen

LBA

Bestuur LBA:

 • John Gerse
 • Alie Zondervan reserve

Afgevaardigden:

 • Ed Jan Boting
 • Hans Geerders
 • Sabine Jimkes
 • Annemiek van der Sluis
 • Peter Verhoogt

COMMISSIES

Bouwcommissie:

 • Harry Hoogendijk
 • Berry Jansen
 • Ron Mittelmeijer voorzitter
 • Jan Sierat
 • Sandra van der Voort

Activiteitencommissie:

 • Jolanda de Groot
 • Helen Vos
 • Mirjam Zeehuisen

Tuchtcommissie:

 • Rinus Keesmaat
 • Annemiek v.d. Sluis

Onderhoudscommissie, inclusief water:

 • Berry Jansen
 • Edward van Hage
 • Gerard van de Meulen

Kascontrole:

 • Marco van de Drift
 • Anne Olsthoorn
 • Peter Verhoogt reserve

Tuincontrole:

 • Peter Verhoogt

CLUBGEBOUW

Kantine:

 • Henk van Alphen
 • Angelique Baelde
 • Marco van de Drift
 • Giel van Gellekom
 • Marike Jekel
 • Gerard van der Meulen
 • Cora Provily
 • Frans Raaphorst
 • Hellen Rodenhuis
 • René Schildwacht
 • Helen de Vos

Winkel:

 • Ed Jan Boting
 • Michel van der Laan
 • Frans Vogels

CLUBGEBOUW EXTRA

Schoonmaak:

 • Eveline Bey
 • Rosa Boting
 • Esmeralda van der Drift
 • Petra Hoogeveen
 • Cora van Veen

Kantine en Inkoop: 

 • René Schildwacht

WERKBEURTEN

Hoofdploegleider:

 • Berry Jansen

Coördinator:

 • Marco Vreugdenhil

Ploegleiders:

 • Ed Jan Boting
 • Frans Boting
 • Erik Eulderink
 • Eduard Groen
 • Edward van Hage
 • Anne Olsthoorn
 • Annemiek van der Sluis
 • Marco Vreugdenhil

EHBO

EHBO-ers op de tuin:

 • Tuin 58: Paul Jekel
 • Tuin 60: Wouter Jekel
 • Tuin 67: Jan Sierat
 • Tuin 96: Sandra van de Voort
 • Tuin 114: Frans Boting
 • Tuin 118: Edward van Hage

COMMUNICATIE

Nieuwsbrief:

 • John Gerse
 • Gerda Verhoog

Website:

 • Marco Vreugdenhil