Informatie

In dit hoofdstuk vind u allerlei belangrijke informatie voor leden en nieuwe leden.

Belangrijke adressen van andere Leidse tuinverenigingen. Een stukje historie van de tuinvereniging. Alles over afvalscheiding. Informatie voor nieuwe leden. De plattegrond van ons complex. Verder: privacy, reglementen, veiligheid en verzekering.


Adressen

Belangrijke adressen van andere Leidse tuinverenigingen en bedrijven.

Afval

Adviezen over het recyclen van afval op de tuin voor een beter en schoner milieu.

Historie

De geschiedenis van onze Tuinvereniging Oostvliet, sinds 1965.


Nieuwe leden

De meest gestelde vragen voor de aanschaf van een tuin voor nieuwe leden.

Plattegrond

Een handig overzicht van de tuinen met plattegrond en luchtfoto van Oostvliet.

Privacy (AVG)

Informatie over gegevensverwerking en privacy.


Reglementen

Huishoudelijk Reglement, de statuten, kascontrole en tuchtrecht en bouwen.

Veiligheid

Veiligheid op de tuin. Wat te doen in een noodsituatie.

Verzekering

De tuinhuisjes zijn verzekerd tegen de risico's van o.a. brand-, stormschade.


Vrijwilligers

Onze vereniging heeft vele vrijwilligers en kan niet zonder deze tuinleden.