Oostvliet, de beste van het westen!

HISTORIE

Welkom op de website van Tuinvereniging Oostvliet.

Tuinvereniging Oostvliet is een volkstuinvereniging gelegen ten zuidoosten van de Vliet in de gemeente Leiden.


OOSTVLIET IN HET KORT

De vereniging telt 125 moes- en siertuinen. Het complex is ongeveer 5 hectare groot en ligt in de Oostvlietpolder. Op zaterdag bent u van harte welkom in onze kantine of in de winkel van onze vereniging. Naast het clubgebouw is een ruime parkeerplaats. Hier ziet u ook de stomp van de oude Oostvlietmolen uit midden 18e eeuw. Naast de volkstuintjes zijn er nog de algemene zones, zoals de Paddenpoel en De Schuiltuin met planten die op de Rode Lijst van de wilde planten in Nederland staan. Verder ’t Uilennest, Slingerhofje en het Zwanennest. Aan de zuidzijde van het tuindorp is het vernieuwde Fruitbos met haar prachtige waterpartijen en bruggetjes, aangelegd door het Zuid-Hollands Landschap. Het Oostvlietbos is door middel van een ophaalbrug vanaf de tuinvereniging bereikbaar. Oostvliet is de groene oase van Leiden en gelegen aan de Leidse Vliet. 

Bron: Leidsch Dagblad

GESCHIEDENIS VAN OOSTVLIET

De tuinvereniging is opgericht in 1965.

In 1965 verhuurt de gemeente Leiden aan de Leidse Bond van Volkstuinverenigingen een stuk grond van bijna 5 hectare in de Oostvlietpolder als tijdelijk volkstuin-complex. Dit als compensatie voor het verlies van grond in de afgelopen jaren. Hierop vestigt zich de toen opgerichte vereniging Oostvliet met 108 tuinen. De tuinvereniging Oostvliet had nog in beperkte mate de beschikking over de bestuurlijke "know how" van de noodgedwongen ter ziele gegane verenigingen.

In 1967 maakt de gemeente plannen om in het nieuw te maken Vlietpark veel ruimte (21 hectare) te reserveren voor volkstuinen. De volkstuinders zijn daarom vertegenwoordigd in de Recreatieraad. De tuincomplexen moeten onderdeel worden van een groot recreatiegebied. Maar zolang het Vlietpark nog niet ontsloten is met toegangswegen, blijven de reeds aanwezige tuinen nog tijdelijk. 1967 Bij Oostvliet moet circa 900 m² afgestaan worden in verband met de aanleg van een aardgastransportleiding. 2001 Oostvliet en OTV raken het achterste deel van hun complex kwijt. Daar moet een bedrijventerrein komen. Ter compensatie zullen er tuinen op de weilanden tussen de complexen komen. 2013 Gemeente Leiden wil de Oostvlietpolder groen houden omdat het bedrijventerrein niet doorgaat. 

Bron: Leidsch Dagblad

Welkomstbord Tuinvereniging Oostvliet
Afbeelding – 2,4 MB 780 downloads