SCHUILTUIN

In deze tuin wordt met een donatie van Fonds 1818 in 2019 een speciale tuin gerealiseerd met wilde planten uit de  Nederlandse Rode Lijst.

Leden gaan deze tuin beheren. Er is ook een plantenverkoop.


ZELDZAME PLANTEN

Tuinvereniging Oostvliet in Leiden heeft op haar grondgebied een ecologische zone met Rode Lijst Planten. Dit is te vinden in het hart van het tuincomplex.

Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1536 autochtone wilde plantensoorten in Nederland in aantal achteruitgegaan en zijn er meer dan 40 uitgestorven. Om hier een halt aan toe te roepen is er onder meer een zogenaamde Rode lijst voor planten opgesteld. Op de Rode lijst van 2004 staan 499 soorten. In 2012 is het Basisrapport met voorstel voor de herziene Rode Lijst vaatplanten opgesteld door de stichting Floron in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Rode Lijst 2012. Op deze nieuwe lijst staan 530 bedreigde soorten, 37% van de in totaal 1432 wilde plantensoorten die in Nederland voorkomen. 


BERGBONENKRUID
Satureja montana


CANADESE GULDENROEDE

Solidago canadensis


DUIFKRUID
Scabiosa columbaria


KLUWENKLOKJE
Campanula glomerata


KNIKKEND NAGELKRUID

Geum Rivale


KNIKKEND NAGELKRUID

Geum "Bell Bank"


KOPERKNOOPJE
Leptinella squalida


KRUIPTIJM

Thymus praecox


PIMPERNEL
Sanguisorba officinalis


RUWE SMELE

Deschampsia cespitosa


SLANKE SLEUTELBLOEM

Primula elatior


STEENANJER

Dianthus deltoides


STEKELNOOTJE

Acaena microphylla


VELDSALIE
Salvia pratensis