NATUURLIJKE OEVER

Een natuurvriendelijke oever is een flauwe overgang van de sloot naar het land.

De oever is begroeid met inheemse planten. Verder zie je de planten die hiervoor geschikt zijn. In dit overgangsgebied kunnen land- en waterdieren wonen en leven. Op deze pagina een overzicht van geschikte oeverplanten.


BEEKPUNGE
Veronica beccabunga


ECHTE VALERIAAN

Valeriana officinalis


GELE LIS

Iris pseudacorus


GEWONE ENGELWORTEL

Angelica sylvestris


GROTE EGELSKOP

Sparganium erectum


GROTE KATTENSTAART

Lythrum salicaria


GROTE LISDODDE

Typha latifolia


GROTE WATERWEEGBREE

Alisma plantago-aquatica


KALMOES
Acorus calamus


KLEINE LISDODDE

Typha angustifolia


LIESGRAS
Glyceria maxima


OEVERZEGGE

Carex riparia


RIETGRAS
Phalaris arundinacea


WOLFSPOOT
Lycopus europaeus


ZWANENBLOEM

Butomus umbellatus