Oostvliet, de beste van het westen!

OOSTVLIET OP FACEBOOK

Het adres van de Facebookgroep is: www.facebook.com/groups/oostvliet.

Onze Facebookgroep is een uitstekend snel communicatiemiddel voor en door leden van Tuinvereniging Oostvliet. Let wel: Deze groep is geen officiële facebook-groep van tuinvereniging Oostvliet maar van mezelf, waarmee ik leden de mogelijkheid wil geven, binnen een besloten groep, met elkaar media uit te wisselen over de tuinvereniging. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De tuinvereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Beheerder: Marco Vreugdenhil, webmaster Oostvliet.


PRIVACY-INSTELLINGEN

Privé: Onze groep is privé. Dat betekent dat alleen leden (inclusief eventueel partners), dus ook leden die op de wachtlijst staan van de tuinvereniging lid kunnen worden van deze groep.

De beheerder of moderator kan een lidmaatschapsverzoek goedkeuren.

Alleen leden kunnen zien wie lid is van de groep en bekijken wat de leden plaatsen.

Zichtbaarheid: Iedereen kan de groep vinden.

LIDMAATSCHAPSVRAGEN

Om lid te kunnen worden van de Facebookgroep moet één van de volgende vragen positief zijn beantwoord. Geen antwoord = GEEN LID.

Bent u of uw partner lid van Tuinvereniging Oostvliet?

Bent u kandidaat-lid (u betaalt contributie en staat op de wachtlijst)?

Bent u oud-lid van Tuinvereniging Oostvliet?

BERICHTEN

Nieuws van Oostvliet, LBA of AVVN: evenementen, vergaderingen, nieuwsbrief of werkbeurten.

Nieuws van de website www.oostvliet.eu.

Bijzonder weer of verkeersinformatie Vlietweg e.o.

Informatie voor de tuinder, bijvoorbeeld tips, wetenswaardigheden.

Jouw eigen bericht of foto’s.

Onze eigen markt voor vraag en aanbod is: “De Mart”. Let op, alleen handel op de tuinvereniging.

GEDRAGSREGELS

Als de privacy in het geding is of als de gedragsregels van Facebook worden geschonden, dan worden berichten niet geplaatst of verwijderd.

Ongewenst gedrag betekent: blokkeren. ZERO TOLERANCE.

Veel plezier en respect voor elkaar!

HET AANMELDEN

Onze Facebookgroep is voor echte belangstellenden. Als u zich aanmeldt bij de groep EN je hebt één van de lidmaatschapsvragen positief beantwoord, dan ben je lid! Waarom? Vanwege nieuwe privacyregels kunnen alleen leden, kandidaat-leden of oud-leden van Tuinvereniging Oostvliet lid worden van deze Facebookgroep.

In de toekomst zijn niet-leden en “spookleden” niet meer welkom op deze groep.

Heel graag tot ziens!