Homepage » Werkbeurten » Werkmap

Werkmap

Werkmap 2018 is een werkboek voor ploegleiders van de werkbeurten.

De werkmap bestaat uit het volgende:

  • Rooster, dit is de Werkbeurtenkaart met het rooster voor de leden, die zijn/ haar werkbeurten moet uitvoeren.
  • Aftekenkaart, hierop kunnen leden na afloop van zijn/ haar werkbeurt een paraaf laten neerzetten door de ploegleider.
  • Jaarplanning, een handig overzicht met data en werkgebied.
  • Locaties, De werkgebieden met werkzaamheden en ploegleiders.
  • Weekplanning geeft aan de datum met werkzaamheden en ploegleider. De ploegleider noteert hier de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.