Homepage » Werkbeurten » Werkbeurten 2021

Werkbeurten

In het tuinseizoen zijn er elke zaterdagochtend werkbeurten voor vrijwilligers voor de tuinleden.

Elk tuinlid onder de 75 jaar oud, die geen andere functie op de tuinvereniging bekleed is verplicht om vier werkbeurten per seizoen uit te voeren. De werkbeurten zijn op zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. Leden verzamelen zich om kwart voor tien op het plein naast het clubgebouw.


Werkbeurtenkaart

Aftekenkaart

QR-code Werkbeurten


Ploegleiders

Hoofdploegleider:

 • Berry Jansen

Coördinator:

 • Marco Vreugdenhil

Ploegleiders:

 • Frans Boting
 • Erik Eulderink
 • Kees Fakkel
 • Helma van de Geijn
 • Harry Hoogendijk
 • Annemiek van der Sluis
 • Marco Vreugdenhil
 • vacature

Afspraken over de werkbeurten

 • Werkbeurten gelden voor tuinleden TOT 75 jaar, m.u.v. vrijwilligers.
 • Eén lid per tuin. Geen kinderen.
 • Uitvoering volgens rooster. Geen dubbele beurten of meerdere beurten achter elkaar.
 • Bij verhindering: contact via het formulier. Inhalen kan 1 of 2 weken vóór of na de datum. Anderzijds wordt de tuinbeurt ongeldig verklaard. Inhalen is verplicht.
 • Bij verzuim: boete van € 50,=
 • Verzamelen op het plein op zaterdag om 9.45 uur
 • Werkbeurt van 10.00 tot 12.00 uur
 • Koffiepauze van 11.00 tot 11.15 uur
 • Meenemen: Werkbeurtenkaaart

Verhinderd voor de werkbeurt?

U kunt geen wijzigingen meer doorgeven


Werkbeurtkaarten vanaf 2012