Homepage » Natuurlijk tuinieren » Nationaal Keurmerk

Natuurlijk tuinieren

Volkstuinen hebben een grote biodiversiteit en zijn vooral in de verstedelijkte omgeving een oase voor bedreigde en beschermde flora en fauna. Dat is met name aan natuurvriendelijk tuinieren en natuurlijk beheer en onderhoud te danken.  Bron: AVVN.

Tuinvereniging Oostvliet is vanaf begin 2018 intensiever aan de slag gegaan met het ontplooien van initiatieven op het gebied van natuurlijk tuinieren. Op het parkeerterrein zijn takkenrillen en een insectenhotel gerealiseerd.  Er is een kruidentafel geplaatst bij het verenigingsgebouw en er zijn workshops gehouden, zoals voor het maken van vogelhuisjes en vleermuizenkasten. Leden worden aangemoedigd om uw tuinafval te composteren en her en der te hergebruiken in uw tuin. In het najaar van 2018 zijn natuurlijke oevers aangelegd. In 2019 is voortgegaan met tal van activiteiten, zodat de tuinvereniging goed beslagen ten ijs komt voor de eindbeoordeling door de AVVN om eind 2019 het landelijk keurmerk natuurlijk tuinieren te kunnen verkrijgen.

Voorlichtingsplan Natuurlijk Tuinieren

September 2019


Adviesrapport voor Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Tuinvereniging Oostvliet gaat meer werk maken van natuurlijk tuinieren. Op ons verzoek heeft de landelijke vereniging van volkstuinen (AVVN) een adviesrapport opgesteld ter ondersteuning van onze ambitie om eind 2019 in aanmerking te komen voor het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.