Homepage » Natuurlijk tuinieren » Nationaal Keurmerk

Natuurlijk tuinieren

Volkstuinen hebben een grote biodiversiteit en zijn vooral in de verstedelijkte omgeving een oase voor - bedreigde en beschermde - flora en fauna. Dat is met name aan natuurvriendelijk tuinieren en natuurlijk beheer en onderhoud te danken.  Bron: AVVN.

Tuinvereniging Oostvliet is vorig jaar begonnen met initiatieven te ontplooien op het gebied van  Natuurlijk Tuinieren. Op het parkeerterrein zijn inmiddels takkenrillen en een insectenhotel gerealiseerd.  Er is een kruidentafel geplaatst bij het verenigingsgebouw en er zijn workshops gehouden, zoals over het maken van vogelhuisjes. In oktober en november 2018 wordt begonnen met het aanleggen van natuurlijke oevers. U wordt zelf aangemoedigd om uw tuinafval te composteren en her en der te hergebruiken in uw tuin.

Adviesrapport voor Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Tuinvereniging Oostvliet gaat meer werk maken van natuurlijk tuinieren. Op ons verzoek heeft de landelijke vereniging van volkstuinen (AVVN) een adviesrapport opgesteld ter ondersteuning van onze ambitie om eind 2019 in aanmerking te komen voor het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.