Composthoop - Natuurlijke oevers - Slingerhofje 2.0

Aan het Dahliapad herbergt Het Slingerhofje met een gezellig pleintje. 

Het Slingerhofje is het rustpunt voor de tuinders en een verzamelplek voor de werkbeurten. Het gebied is in ontwikkeling en wordt in 2021 heringericht. Er komen drie ecologische gebieden.


Composthoop

Er komt een voorlichtingsbord.

Voorlichting komt ook beschikbaar op de website en nieuwsbrief.

De composthoop moet continue worden bijgehouden. Dit is een taak voor de Werkbeurten.