• Composthoop
  • Egelproject
  • Natuurlijke oevers
  • Slingerhofje nieuwe stijl: het gebied is in ontwikkeling

Aan het Dahliapad herbergt Het Slingerhofje met een gezellig pleintje. Het Slingerhofje is het rustpunt voor de tuinders en een verzamelplek voor de werkbeurten.

  • Composthoop

Er komt een voorlichtingsbord. Voorlichting komt ook beschikbaar op de website en nieuwsbrief.

De composthoop moet continue worden bijgehouden. Dit is een taak voor de Werkbeurten.