Homepage » Informatie » Vrijwilligers

Vrijwilligers

Onze vereniging heeft vele vrijwilligers en kan niet zonder deze helpende tuinleden.

In het bestuur, de bond en de diverse commissies werken onbetaalde krachten. Zij zijn allen lid van onze tuinvereniging. Vrijwilligers hebben ook een functie in de winkel en de kantine. Ook zijn er leden, die als ploegleider een groep niet-vrijwilligers begeleiden tijdens de werkbeurten op de zaterdagochtend.

Wilt u ook vrijwilliger worden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.


Voorzitter:

 • Berry Janssen interim-voorzitter tot 26/10
 • Ed Jan Boting

Penningmeester:

 • Gerrit Duifhuis

1e Secretaris:

 • Eduard Groen

2e Secretaris:

 • Annemarie Schuller

LBA-zaken

 • Attie Kingma tot 26/10

Bouwcommissie:

 • Berry Jansen

Evenementencommissie:

 • vacature

Onderhoudscommissie:

 • Berry Jansen

Inkoopcommissie:

 • vacature  

Bestuur LBA:

 • Attie Kingma

Afgevaardigden:

 • Hans Geerders
 • Sabine Jimkes
 • Sandra van Sabben
 • Annemiek van der Sluis
 • Corrien van de Wetering

Bouwcommissie:

 • Berry Jansen voorzitter
 • Koos van Koppen
 • Ron Mittelmeijer
 • David Polvliet
 • Johan Polvliet
 • Jan Sierat

Activiteitencommissie:

 • Monique van Baren
 • Jolanda de Groot
 • Clarice van der Spek
 • Helen Vos
 • Mirjam Zeehuisen

Tuchtcommissie:

 • Rinus Keesmaat
 • Margreet Meijer v. Wijk voorzitter
 • Annemiek v.d. Sluis

Onderhoudscommissie, incl. water:

 • Berry Jansen voorzitter
 • Edward van Hage
 • Gerard van de Meulen
 • Wilfred Nijhuis

Kascontrole:

 • Juun Arens
 • Sita Dewkalie reservelid
 • Anne Olsthoorn

Tuincontrole:

 • Peter Verhoogt

Werkgroep Natuurlijk tuinieren:

 • Gerda Verhoog

Schoonmaak:

 • Eveline Bey
 • Rosa Boting
 • Aad en Hetty van Diggele
 • Vera Scheffer
 • Cora van Veen

Bloemendag:

 • Mima Rijnsburger

Kantine en Inkoop 

 • Paul Jekel

Kantine: bar / keuken:

 • Henk van Alphen
 • Angelique Baelde
 • Mo van Baren
 • Marco v.d. Drift
 • Giel van Gellekom
 • Marike Jekel
 • Gerard van der Meulen
 • Cora Provily
 • Frans Raaphorst
 • Sis Scheffer
 • René Schildwacht
 • Maartje Sijsses
 • Helen de Vos

Winkel:

 • Frans Boting
 • Cora Provily
 • Frans Vogels

Hoofdploegleider:

 • Berry Jansen

Coördinator:

 • Marco Vreugdenhil

Ploegleiders:

 • Frans Boting
 • Erik Eulderink
 • Kees Fakkel
 • Helma v..d. Geijn
 • Harry Hoogendijk
 • Franco Secci
 • Annemiek v.d. Sluis
 • Marco Vreugdenhil
 • Paul Jekel tuin 58
 • Wouter Jekel tuin 60
 • Jan Sierat tuin 67
 • Sandra van de Voort tuin 96
 • Frans Boting tuin 114
 • Edward van Hage tuin 118

Nieuwsbrief:

 • Gerda Verhoog

Website:

 • Marco Vreugdenhil