Homepage » Informatie » Vrijwilligers

Vrijwilligers

Onze vereniging heeft vele vrijwilligers en kan niet zonder deze helpende tuinleden.

In het bestuur, de bond en de diverse commissies werken onbetaalde krachten. Zij zijn allen lid van onze tuinvereniging. Vrijwilligers hebben ook een functie in de winkel en de kantine. Ook zijn er leden, die als ploegleider een groep niet-vrijwilligers begeleiden tijdens de werkbeurten op de zaterdagochtend.

Wilt u ook vrijwilliger worden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.


Bestuur

Voorzitter:

 • Berry Jansen interim-voorzitter

Penningmeester:

 • John Gerse

Secretaris:

 • Eduard Groen

Algemeen bestuurslid:

 • vacature

LBA-zaken

 • vacature

Bouwcommissie:

 • Berry Jansen

Activiteitencommissie:

 • vacature

Natuurlijk Tuinieren-commissie:

 • Berry Jansen

LBA

Bestuur LBA:

 • vacant

Afgevaardigden:

 • Hans Geerders
 • Sabine Jimkes
 • Sandra van Sabben
 • Annemiek van der Sluis
 • Corrien van de Wetering

Geschillencommissie:

 • Renzo Candido

Diverse commissies

Bouwcommissie:

 • Berry Jansen voorzitter
 • Ron Mittelmeijer
 • Jan Sierat
 • Sandra van der Voort

Activiteitencommissie:

 • Jolanda de Groot
 • Clarice van der Spek
 • Helen Vos
 • Mirjam Zeehuisen

Tuchtcommissie:

 • Rinus Keesmaat
 • Margreet Meijer v. Wijk voorzitter
 • Annemiek v.d. Sluis
 • Renzo Candido reserve

Onderhoudscommissie, inclusief water:

 • Berry Jansen
 • Edward van Hage
 • Gerard van de Meulen

Kascontrole:

 • Sita Dewkalie reservelid
 • Annemarie Polvliet

Tuincontrole:

 • Peter Verhoogt

Clubgebouw  - diversen

Schoonmaak:

 • Eveline Bey
 • Rosa Boting
 • Cora van Veen

Bloemendag:

 • Rosa Boting

Kantine en Inkoop: 

 • Paul Jekel

Kerststukjes maken:

 • Jacqueline Reith

Kantine

Kantine:

 • Henk van Alphen
 • Angelique Baelde
 • Mo van Baren
 • Marco van de Drift
 • Giel van Gellekom
 • Marike Jekel
 • Gerard van der Meulen
 • Frans Raaphorst
 • René Schildwacht
 • Maartje Sijsses
 • Helen de Vos

Winkel

Winkel:

 • Ed Jan Boting
 • Frans Boting
 • Frans Vogels

Werkbeurten

Hoofdploegleider:

 • Berry Jansen

Coördinator:

 • Marco Vreugdenhil

Ploegleiders:

 • Frans Boting
 • Erik Eulderink
 • Kees Fakkel
 • Helma van de Geijn
 • Harry Hoogendijk
 • Annemiek van der Sluis
 • vacature

EHBO

 • Paul Jekel tuin 58
 • Wouter Jekel tuin 60
 • Jan Sierat tuin 67
 • Sandra van de Voort tuin 96
 • Frans Boting tuin 114
 • Edward van Hage tuin 118

Communicatie

Nieuwsbrief:

 • Gerda Verhoog

Website en Facebook:

 • Marco Vreugdenhil