Vrijwilligers

Onze vereniging heeft vele vrijwilligers en kan niet zonder deze helpende tuinleden.

In het bestuur, de bond en de diverse commissies werken onbetaalde krachten. Zij zijn allen lid van onze tuinvereniging. Vrijwilligers hebben ook een functie in de winkel en de kantine. Ook zijn er leden, die als ploegleider een groep niet-vrijwilligers begeleiden tijdens de werkbeurten op de zaterdagochtend.

Wilt u ook vrijwilliger worden, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.


Bestuur

Voorzitter:

John Gerse

Penningmeester:

vacature

Secretaris:

Dick Scherjon interim-secretaris

vacature

Algemeen bestuurslid:

Frans Boting

Berry Jansen

Ron Mittelmeijer

Bouwcommissie:

Berry Jansen

Activiteitencommissie:

vacature

Natuurlijk Tuinieren-commissie:

Berry Jansen

LBA

Bestuur LBA:

John Gerse

Alie Zondervan

Afgevaardigden:

Hans Geerders

Sabine Jimkes

Sandra van Sabben

Annemiek van der Sluis

Corrien van de Wetering

Geschillencommissie:

Renzo Candido

Commissies

Bouwcommissie:

Harry Hoogendijk

Berry Jansen

Ron Mittelmeijer voorzitter

Jan Sierat

Sandra van der Voort

Activiteitencommissie:

Jolanda de Groot

Clarice van der Spek

Helen Vos

Mirjam Zeehuisen

Tuchtcommissie:

Rinus Keesmaat

Margreet Meijer v. Wijk voorzitter

Annemiek v.d. Sluis

Renzo Candido reserve

Onderhoudscommissie, inclusief water:

Berry Jansen

Edward van Hage

Gerard van de Meulen

Kascontrole:

Ed Jan Boting reservelid

Annemarie Hofman

Tuincontrole:

Peter Verhoogt


Clubgebouw

Schoonmaak:

Eveline Bey

Rosa Boting

Esmeralda van der Drift

Petra Hoogeveen

Cora van Veen

Bloemendag:

Rosa Boting

Kantine en Inkoop: 

Paul Jekel

Kerststukjes maken:

Jacqueline Reith

Kantine

Kantine:

Henk van Alphen

Angelique Baelde

Mo van Baren

Marco van de Drift

Giel van Gellekom

Marike Jekel

Gerard van der Meulen

Cora Provily

Frans Raaphorst

Hellen Rodenhuis

René Schildwacht

Maartje Sijsses

Helen de Vos

Winkel

Winkel:

Ed Jan Boting

Frans Boting

Michel van der Laan

Frans Vogels


Werkbeurten

Hoofdploegleider:

Berry Jansen

Coördinator:

Marco Vreugdenhil

Ploegleiders:

Ed Jan Boting

Frans Boting

Erik Eulderink

Kees Fakkel

Eduard Groen

Anne Olsthoorn

Annemiek van der Sluis

Marco Vreugdenhil

EHBO

EHBO-ers:

Tuin 58: Paul Jekel

Tuin 60: Wouter Jekel

Tuin 67: Jan Sierat

Tuin 96: Sandra van de Voort

Tuin 114: Frans Boting

Tuin 118: Edward van Hage

Communicatie

Nieuwsbrief:

Gerda Verhoog

Website:

Marco Vreugdenhil