Homepage » Informatie » Vraag & Antwoord

 

Wie bepaalt de waarde van een tuinhuis?

De waarde van een aangeboden tuinhuis wordt bepaald door de bouw- en taxatiecommissie van de tuinvereniging Oostvliet. De aldus bepaalde waarde is niet onderhandelbaar. De tuin wordt niet getaxeerd. Overname van inventaris en tuingereedschap is mogelijk. De prijs hiervoor komt tot stand door onderhandeling tussen koper en verkoper. Indien geen overeenstemming wordt bereikt moet de verkoper het tuinhuis leeg opleveren.

 

Moet ik inschrijfgeld betalen?

Ja. Bij inschrijving wordt een bedrag in rekening gebracht van € 53,=. Dit bedrag bestaat uit de jaarcontributie van € 28,= en een inschrijfgeld van € 25,=

 

Hebben jullie spreekuur?

Ja. Het bestuursspreekuur is elke zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur. Tijdens de winter alleen de laatste zaterdag van de maand.

 

Is er een wachtlijst?

Ja, er is een wachtlijst. Deze wachtlijst wordt op volgorde van inschrijving afgehandeld. Er bestaat momenteel veel belangstelling voor een tuin.

 

Hoe kan ik me laten inschrijven?

Inschrijving is mogelijk tijdens het bestuursspreekuur (zie verder op deze pagina). U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is, dat u in Leiden of in buurgemeenten van Leiden moet wonen: Oegstgeest, Teylingen, Leiderdorp, Zoeterwoude,  Voorschoten, Wassenaar, Katwijk (bron: Wikipedia).

 

Zijn er huisregels?

De tuinvereniging kent een omvangrijk huishoudelijk reglement. Enkele belangrijke regels zijn: ieder tuinlid heeft 4x per jaar een verplichte tuinbeurt. Hiervoor bestaat een rooster (zie: werkbeurten). In overleg mag u een werkbeurt verzetten naar een andere datum. Ook moet u uw eigen tuin en tuinhuis goed onderhouden.

 

Is er elektriciteit en gas?

Voor gas maakt u gebruik van butagas. Gasflessen zijn te koop in de tuinwinkel. Elektriciteit is niet aanwezig. Wel hebben veel tuinhuizen zonnepanelen, waarmee elektriciteit (12V) kan worden opgewekt. Elk tuinhuis is aangesloten op een waterleiding. Tijdens de laatste weekend van november wordt het water afgesloten en het 1e weekend van maart weer aangesloten. Tijdens de wintermaanden heeft u geen water.

 

Mag ik een tuinhuis, schuurtje, kweekkastje of een serre bouwen?

Ja, dat mag. Hiervoor moet echter een bouwaanvraag worden ingediend bij de bouw- en taxatiecommissie van de tuinvereniging. Voor de bouwaanvraag gelden wel een aantal stringente regels: de bouwvoorschriften. Voor een bouwaanvraag en bouwadvies kunt u terecht bij de bouw- en taxatiecommissie. Deze commissie houdt spreekuur op iedere laatste zaterdag van de maand van 10:00 tot 11:00 uur in de bestuurskamer.

 

Mag ik bomen omzagen of mijn tuin anders gaan indelen?

Een tuin anders indelen is toegestaan, mits er niet meer dan ¼e gedeelte terras wordt aangelegd. Bomen en struiken moeten jaarlijks worden gesnoeid. 

 

Bomen kappen

Op grond van artikel 3 van de Bomenverordening 2012 moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen (vellen houtopstand), aanvragen. Zie ook de link van de gemeente Leiden.