Bouwcommissie

  • Berry Jansen voorzitter
  • Ron Mittelmeijer
  • David Polvliet
  • Jan Sierat
  • Sandra van der Voort

Leidse Bond van Amateurtuinders

Boerenpad 5

2322 LA Leiden

www.lba-leiden.nl

Spreekuur Bouwcommissie

  • Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.