Bouwcommissie

  • Berry Jansen voorzitter
  • Koos van Koppen
  • Wilfred Nijhuis
  • David Polvliet
  • Johan Polvliet
  • Jan Sierat

Leidse Bond van Amateurtuinders

Boerenpad 5

2322 LA Leiden

www.lba-leiden.nl


Spreekuur Bouwcommissie

  • Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.