Homepage » Informatie » Plattegrond
Afbeelding
Kopie nieuwe plattegrond
Afbeelding [226.7 KB]
Download (27 downloads)

De Dijk en de Oostvlietmolen

De Oostvlietmolen, een voor iedereen zichtbare ruïne in de Oostvlietpolder. Dat de stomp vroeger als poldermolen functioneerde, is af te lezen aan de ligging midden in de Oostvlietpolder. De Vlietmolen regelde het waterpeil in deze tussen de Vliet en Meerburgerwatering gelegen polder, die omstreeks 1600 werd drooggelegd. Poldermolens verzetten water van een lager naar een hoger niveau. Ze komen in Nederland sinds het begin van de 15e eeuw voor om de Nederlandse waterhuishouding te beheersen. Het belang van deze molens veranderde in de 19e en 20e eeuw, toen motorisch gedreven gemalen hun taak overnamen. In 1914 werd de Oostvlietmolen omgebouwd tot een pompgemaal met elektromotor. Het bemaalde ook de westwaarts gelegen Hofpolder, waarvan de molen in 1912 was afgebrand. Omdat de wieken nu overbodig waren, werd de molen onthoofd en afgetopt en bleef enkel de stomp over. Uiteindelijk verviel de functie als gemaal, vermoedelijk in de jaren 60.

Meer informatie is te vinden in de Molendatabase.


Het Clubhuis

Het clubhuis bestaat uit de bestuurskamer, het werkhok en de winkel en de kantine.


't Uilennest

In het Uilennest was vroeger het werkpaviljoen gevestigd. Vanaf deze plek werden de werkbeurten georganiseerd en dronk men met de ploegleider koffie of thee. Op dit moment is het werkhuisje van een tuinlid.


Het Zwanennest

Op de plek van het Zwanennest broedde onze eigen tuinzwaan op haar eigen gebouwde nest. In dit gebied zijn in 2016 de bomen ingekort en is het onderdeel van de ecologische zone. 


De Paddenpoel

De paddenpoel wordt beheerd door een gepassioneerd tuinlid. Vroeger werd hier een gat gegraven voor compost. Later zijn andere compostgaten gedicht, echter deze kuil werd omgetoverd tot een paddenpoel. Ook is op deze locatie een insectenhotel.


't Schuiltuintje

Ons nieuwste project is Het Schuiltuintje. In deze tuin wordt een speciale tuin gerealiseerd voor Nederlandse Rode Lijst voor planten. Leden gaan deze tuin beheren.


't Slingerhofje en Dahliapad

Het Slingerhofje is het rustpunt voor de tuinders en een verzamelplaats voor de Kinderclub.


Het Oostvlietbos

Het Oostvlietbos is het nieuwe natuurgebied op de plaats waar vroeger tuinen van onze vereniging waren. Het park is bereikbaar via een nieuwe ophaalbrug. Voor wandelaars is er een achterpad gerealiseerd met twee houten bruggen. Op die manier zijn de drie paden met elkaar verbonden. Op dit moment wordt er een prijsvraag gehouden voor de nieuwe naam van dit pad.