Homepage » Informatie » Nationaal Keurmerk

Natuurlijk tuinieren

Volkstuinen hebben een grote biodiversiteit en zijn vooral in de verstedelijkte omgeving een oase voor bedreigde en beschermde flora en fauna. Dat is met name aan natuurvriendelijk tuinieren en natuurlijk beheer en onderhoud te danken.  Bron: AVVN.

Tuinvereniging Oostvliet is vanaf begin 2018 intensiever aan de slag gegaan met het ontplooien van initiatieven op het gebied van natuurlijk tuinieren. Op het parkeerterrein zijn takkenrillen en een insectenhotel gerealiseerd.  Er is een kruidentafel geplaatst bij het verenigingsgebouw en er zijn workshops gehouden, zoals voor het maken van vogelhuisjes en vleermuizenkasten. Leden worden aangemoedigd om uw tuinafval te composteren en her en der te hergebruiken in uw tuin. In het najaar van 2018 zijn natuurlijke oevers aangelegd. In 2019 is voortgegaan met tal van activiteiten, zodat de tuinvereniging goed beslagen ten ijs komt voor de eindbeoordeling door de AVVN om eind 2019 het landelijk keurmerk natuurlijk tuinieren te kunnen verkrijgen.

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Leiden , 26 oktober 2019, 13:28 

Aan de Leidse Tuinvereniging Oostvliet is zojuist het ‘Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met vier stippen’ toegekend. Het Keurmerk is een schild in de vorm van een lieveheersbeestje. De feestelijke uitreiking werd gedaan door Magda Vlaardingerbroek van de landelijke organisatie voor Samen Tuinieren AVVN die het schild overhandigde aan voorzitter Ed Jan Boting van tuinvereniging Oostvliet. Bij de uitreiking waren alle de leden van de 125 tuinen tellende tuinvereniging Oostvliet uitgenodigd.

In de zomer van 2017 is Oostvliet begonnen met de uitvoering van het adviesrapport van AVVN over natuurlijk tuinieren. De afgelopen twee jaar is met veel vrijwilligers gewerkt aan een natuurvriendelijkere inrichting en aanplanting van het tuinpark. “Oostvliet maakt nu in een keer de sprong naar vier stippen en treedt daarmee toe tot een selecte groep tuinparken van hoog natuur-recreatief niveau,” zegt Vlaardingerbroek.

Tuinvereniging Oostvliet is met name trots op de volgende projecten:
• de ecologische zones: dijk, paddenpoel, zwanennest, uilennest, schuiltuin, bospad
• de insecten- en vlinderbeplanting op verschillende plekken op het complex
• het egel uitzet project op het tuincomplex (uit de egel-opvang in Zoetermeer)
• het natuurvriendelijk aanbod in de tuinwinkel van de vereniging
• de takkenrillen, andere plekken voor snoeihout en de compostvoorziening
• website, nieuwsbrieven, educatieve workshops (o.a. composteren, bouwen van vogel- en vleermuizenkasten)
• het nieuwe welkomstbord en het informatiebord bij de ecologische zone

Het Keurmerk is een initiatief van AVVN en wordt verleend aan tuinverenigingen die met succes een advies- en begeleidingstraject hebben doorlopen om via inrichting, beheer en onderhoud de natuur op hun tuinpark te versterken en uit te breiden. Er wordt beoordeeld op duurzaamheid, ecologische beplanting en voorzieningen, milieuzorg en toegevoegde waarde voor beschermde en bedreigde inheemse flora en fauna. Ook worden voorlichtings- en educatieve activiteiten van de vereniging aan leden en aan bezoekers gewaardeerd.

Foto: Chris de Waard. Bron: Sleutelstad FM

Link Nieuwsbericht: Sleutelstad FM


Voorlichtingsplan Natuurlijk Tuinieren

September 2019