Natuurlijke oevers

Een natuurvriendelijke oever is een flauwe overgang van de sloot naar het land.

De oever is begroeid met inheemse planten. Verder zie je de planten die hiervoor geschikt zijn. In dit overgangsgebied kunnen land- en waterdieren wonen en leven.


Laatste nieuws

Alle natuurlijke oevers zijn in het voorjaar gerealiseerd.

Leden kunnen inspiratie op doen uit onderstaande oeverplanten om die in de eigen tuin te planten.


Beekpunge
Veronica beccabunga

Echte valeriaan
Valeriana officinalis

Gele lis
Iris pseudacorus


Gewone engelwortel
Angelica sylvestris

Grote egelskop
Sparganium erectum

Grote kattenstaart
Lythrum salicaria


Grote lisdodde
Typha latifolia

Grote waterweegbree
Alisma plantago-aquatica

Kalmoes
Acorus calamus


Kleine lisdodde
Typha angustifolia

Liesgras
Glyceria maxima

Oeverzegge
Carex riparia


Rietgras
Phalaris arundinacea

Wolfspoot
Lycopus europaeus

Zwanenbloem
Butomus umbellatus