Dijk - Notenwei - De Oostvlietmolen

Op de dijk aan de rand van het parkeerterrein staat de oude Oostvlietmolen.

Dat de stomp vroeger als poldermolen functioneerde, is af te lezen aan de ligging midden in de Oostvlietpolder. De Vlietmolen regelde het waterpeil in deze tussen de Vliet en Meerburgerwatering gelegen polder, die omstreeks 1600 werd drooggelegd. Poldermolens verzetten water van een lager naar een hoger niveau. Ze komen in Nederland sinds het begin van de 15ᵉ eeuw voor om de Nederlandse waterhuishouding te beheersen. Het belang van deze molens veranderde in de 19ᵉ en 20ᵉ eeuw, toen motorisch gedreven gemalen hun taak overnamen. In 1914 werd de Oostvlietmolen omgebouwd tot een pompgemaal met elektromotor. Het bemaalde ook de westwaarts gelegen Hofpolder, waarvan de molen in 1912 was afgebrand. Omdat de wieken nu overbodig waren, werd de molen onthoofd en afgetopt en bleef enkel de stomp over. Uiteindelijk verviel de functie als gemaal, in de jaren 60. Bron:  Molendatabase.


Laatste nieuws

In 2019 is er een nieuw welkomstbord in een "ecologische behuizing" aan de entree bij de Vlietweg geplaatst.

Op de achterzijde is een insectenhotel.