Bijen

Een van de doelen van het natuurlijk tuinieren op Oostvliet is om de leefomstandigheden te verbeteren voor het planten- en dierenleven, waaronder die voor de wilde bijen.

Zoals bekend komen in Nederland meer dan 350 bijensoorten voor. In veel tuinen komen tientallen soorten voor. Bijen houden van bloemen. Je vindt ze dus vooral in bloemrijk landschap.


Wilde bijen op Oostvliet

Een van de doelen van het natuurlijk tuinieren op Oostvliet is om de leefomstandigheden te verbeteren voor het planten- en dierenleven, waaronder die voor de wilde bijen.


Zoals bekend komen in Nederland meer dan 350 bijensoorten voor. In veel tuinen komen tientallen soorten voor. Bijen houden van bloemen. Je vindt ze dus vooral in bloemrijk landschap, zoals graslanden, heidevelden en tuinen. Sommige bijensoorten zijn kieskeurig en bezoeken bijvoorbeeld vooral de bloemen van klokjes, rode klaver, lathyrus, stachys (ezelsoor) of beemdkroon.

Om wordt de dijk langs het Asterpad bewust weinig gemaaid en is deze groenstrook ingezaaid met planten speciaal voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook wordt in de ecologische zone op het tuincomplex - met daarin de paddenpoel, het zwanennest, het uilennest en de schuiltuin - rekening gehouden met beplanting voor insecten, waaronder voor wilde bijen. Verder zijn op diverse plaatsen op het tuincomplex insectenhotels gebouwd.


De tuinvereniging heeft deze initiatieven aangemeld bij landelijk project Nederland zoemt. Op de website bestuivers.nl is een digitale kaart opgenomen waarop alle initiatieven in Nederland zijn opgenomen: bestuivers.nl/bijeninitiatieven. De komende jaren wil tuinvereniging Oostvliet dit ‘wilde-bijen-initiatief’ op het complex verder uitbouwen en zo mogelijk ook bijdragen aan verder onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis om de leefomstandigheden voor wilde bijen te verbeteren.