Homepage » Clubgebouw » Bestuur

Het Bestuur

In het clubgebouw is er een bestuurskamer. Eén keer per maand is daar een spreekuur met het bestuur. Een afspraak maken is niet nodig. 

Op de  laatste zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur.

In maart en oktober op de laatste zaterdag van de maand, van 13.00 tot 14.00 uur. Tijden zijn later door de Algemene Ledenvergadering.

In december geen spreekuur, vanwege de kerstvakantie.

De bouwcommissie is iedere laatste zaterdag van de maand aanwezig tussen 10.00 en 11.00 uur. 

In de bestuurskamer zijn ook vergaderingen van onze diverse commissies en een ploegleiders-overleg Werkbeurten. 


Adres Tuinvereniging Oostvliet

Vlietweg 66f

2323 LE Leiden

tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Spreekuur Bestuur 

  • Op de  laatste zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur, van 1 april tot 1 november.
  • Tijdens de winterperiode op afspraak via e-mail.
  • In maart en oktober op de laatste zaterdag van de maand, van 13.00 tot 14.00 uur.
  • In december geen spreekuur.

Spreekuur Bouwcommissie

  • Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.

Contact opnemen met het bestuur

Spreekuren in 2020

  • zaterdag 31 oktober van 13 tot 14.00 uur

QR-code Oostvliet